2011

NHỮNG NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP

  • Thành lập công ty cổ phần cơ khí xây dựng và dịch vụ Ánh Dương
  • Người sáng lập ông Nguyễn Văn Hoàng

2014

BƯỚC CHUYỂN MÌNH

Đánh dấu sự phát triển:

  • Thành lập xưởng sản xuất kết cấu thép tại Long An
  • Số lượng và giá trị các dự án tăng nhanh rõ rệt trong giai đoạn này.

2019

KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU

  • Giữ vững mối quan hệ hợp tác bền chặt với các đối tác và các tập đoàn lớn.
  • Hoàn thiện hệ thống quản lý, nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ lãnh đạo.
  • Hoạch định chiến lược phát triển dài hạn, đưa thương hiệu phát triển xa hơn tại nước ngoài.