KHO XƯỞNG HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG

  • Phạm vi công việc: Tổng thầu
  • Vị trí: KCN Xuyên Á, Tỉnh Long An
  • Loại công trình: Nhà máy sản xuất hóa chất
  • Nguồn gốc vốn đầu tư: Việt Nam

TIẾN ĐỘ

ĐANG THỰC HIỆN

Related Projects