KHU VUI CHƠI JUMP ARENA HÀ NỘI

  • Phạm vi công việc: Tổng thầu D&B
  • Vị trí: Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Loại công trình: Trung tâm giải trí
  • Nguồn gốc vốn đầu tư: DDI - Việt Nam

TIẾN ĐỘ

ĐANG THỰC HIỆN

Related Projects