TRANG TRẠI HỖN HỢP 3H - KẾT HỢP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  • Phạm vi công việc: Tổng thầu D&B
  • Vị trí: Xã Phú Cường, Huyện Tâm Nông, Tỉnh Đồng Tháp
  • Loại công trình: Trang trại
  • Nguồn gốc vốn đầu tư: DDI Việt Nam

TIẾN ĐỘ

ĐANG THỰC HIỆN

Related Projects