Tag: Bún Bò Huế

Cùng với cơm hến, bùn giò bò heo cũng là một món ăn khá đặc trưng của Huế, Đây vừa là một món ăn...